Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

خطکش خیاطی

انجام کار طراحی و برش پارچه جهت دوخت کاری است که نیازمند دقت و ابزرهای خاص خود می‌باشد. خطکش‌های خیاطی با فراهم نمودن زوایا و انحناهای خاص جهت طراحان به عنوان ابزاری تفکیک‌ناپذیر برای این صنف به شمار می‌رود.

نمونه خطکش‌های تولیدی